• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
21521 Marathi Bhashecha Sarasvati Kosh Bhide,V.W., 1263 491.463
21522 Adarsha Marathi Shabdhakosh Joshi P.N., 7234 491.463
21523 Ahinav Marathi Paryayavachi Kosh Kale S., 23248 491.463
21524 Vaidarbhi Bolicha Shabdhakosh Sote D.G., 12531 491.463
21525 Abhinav Suvichar Kosh Kulkarni V.V., 20396 491.4631
21526 The New Standard Dictionary Khand-2 ( Mar-Eng-Mar) Khanolkar G.D., UGC84-363 491.4632
21527 Molesworths Marathi-English Dictionary Molesworth, 10699 491.4632
21528 The New Standard Dictionary (Marathi-English-Marathi) Sirmokadam M.S., UGC84-362 491.4632
21529 Science Dictionary ( Eng-Eng-Mar) Panse K.S., JR-3523 503
21530 Modern Science Dictionary ( Eng-Eng-Mar) Shende J.D., JR-3525 503