• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
1941 Bharatiya Bhatkyancha Vimuktanama Renke Ayog Vastusthiti ani Viparyas Pawar Ashok , 27629 307.7
1942 Banjara Samaj : Rajkiya ani Samajik Sahabhag Pawar Pramod Manohar, 27846 307.7
1943 Bharatiya Bhatkyancha Vimuktanama Renke Ayog Vastusthiti ani Viparyas Pawar Ashok , 27629 307.7
1944 Aadiwasi Samaj Aur Aadhunikta Yadav Puranmal, UGC-6403 307.7
1945 Ek Bhartiya Gram Dube, Shyamacharan, 11804 307.72
1946 Gramin Vikas: Samshya va Upaya Kumbhar, Nagorav, 21330 307.72
1947 Gramin Vikas Varma S.B., UGC-6406 307.72
1948 Urban Sociology Sharma Rajendra Kumar, UGC-7372 307.76
1949 Living English Structure for Schools Allen, Stannard, 4772 420
1950 Living English Structure for Schools Allen, W.S., 4785 420