• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
1661 Navnirmitichi Sadhana Kaptan, 23687 301
1662 Bhashik Sangharshache Samajshastra Kelekar R., GRA-0957 301
1663 Bhartiya Samajshastra ani Tadantrgat Samajghatnashastrache Vidhan Ketkar, S.V., 3580 301
1664 Bhartiya Samajshastra ani Tadantrgat Samajghatnashastranche Vidhan Ketkar, S.V., 1207 301
1665 Eyatta Akravi: Sociology Kondekar, A.Y., GRA-202 301
1666 Maharashtrache Samajshastra Kulkarni S., UGC-5545 301
1667 Bahujan Mahasangh Sanklpana va Siddhi Kumbhar, N., 23373 301
1668 Bahujan Mahasangh: Sankalpan va Siddhi Kumbhar, Nagorao, 23265 301
1669 Bahujan Mahasangh: Sankalpan va Siddhi Kumbhar, Nagorao, 23287 301
1670 Humour and Humanity Leacock, Stephen, 127 301