• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
1641 Samajik Sanshodhan Paddhati Bhandarkar, P.L., UGC-4039 300.78
1642 Gramin ani Nagari Samajshastra Ahire,Pratibha, 25172 301
1643 Samaj Chintan Bedekar, D.K., 10608 301
1644 Sarvodaya Samaj Parichya Bombatkar, Vasant, 23186 301
1645 Democracy Burns, C.Delisle, 414 301
1646 Indians of the Americas the Long Hope ( Slightly Abridged) Collier, John, 3756 301
1647 Man and Man: The Social Philosophers Commins, Saxe, 2113 301
1648 Samajshastrachi Rupresha Daydar, Bhau, GRA-275 301
1649 Women, Family and Socialism Deshpande, D.Y., 1281 301
1650 Maharashtratil Adivasinche Loksahitya Devgaonkar Shailja, 27563 301