• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
13541 Maharashtra Dharma Bhatt B.V., 2375 954.792
13542 Maharashtratil Samajsudharnecha Itihas 1818-1950 Bhide G.L., 19883 954.792
13543 Vidarbhachya Hastalikhit Sangrahatil ek Upekshit Lene Dave H., NG-717 954.792
13544 Swatantrya Chalvalit Buldhana Jilhyache Yogdan Dhale Namdeo, 27551 954.792
13545 Swatantrya Chalvalit Buldhana Jilhyache Yogdan Dhale Namdeo, 27646 954.792
13546 Marathekalin Sanstha va Vichar Gaikwad R.D., 19656 954.792
13547 Shivaji ani Shivkal Gaikwad R.D., 8459 954.792
13548 Peshvekalin Maharashtra Gawali P.A., 27531 954.792
13549 Khandesh Itihas Jagtap P.D., 27516 954.792
13550 Bhausahebachi Bakhar Joshi S.N., 8072 954.792