• Rajasthan Education Society's
  • NAAC "A" GRADE
:: Search Books ::

# Book Name Author Name Accession Number Class No.
12351 Sardar Bhagatsiongh Mahgaraj B.B., 19451 923.6
12352 Krantijyoti : Mali M.G., 12848 923.6
12353 Rashtrasant Ki Jivan Zaki Mandavkar B., 12541 923.6
12354 Sant Tukdoji (Balcharitra) Mandavkar B., 2324 923.6
12355 Raja Rammohan Roy Mangalwedhekar R., 18719 923.6
12356 Loknayak Jayprakash Mangalwedhekar R., 21133 923.6
12357 Navalkatha : Mangalwedhekar R., 24037 923.6
12358 Shri Gadgebaba Jivan Wa Karya Maniyar J.A., GRA-341 923.6
12359 Shri Gadgebaba Jivan Wa Karya Maniyar J.A., GRA-567 923.6
12360 Sawarkar : Mankikar, 17623 923.6